Inženýrské sítě

výstavba inženýrských sítí

 • zemní práce, hrubé terénní úpravy
 • úprava povrchů, parkoviště, chodníky, zámková dlažba, drobné stavební práce
 • výkop rýh pro kabelové vedení
 • kompletní zasíťování stavebních parcel
 • vodovody, kanalizace – návrh, projekt, realizace, servis
 • podvrty komunikací do průměru 130 mm
 • rozvody NN, VN a optické sítě
 • výstavba veřejného osvětlení

vytyčování kabelů

Vytyčení kabelů v majetku vlastníka nemovitosti provádíme lokátorem Radiodetection v okrese Klatovy, Domažlice a Plzeň Jih.

výstavba trafostanic

Provádíme kompletní výstavbu trafostanic kioskových a sloupových pro firemní a soukromé investory - firmeních areálů, bioplynových stanic, solárních výroben elektřiny a pod. včetně potřebných rozvodů VN a NN

projekční a inženýrská činnost

 • zpracovává projektovou dokumentaci telekomunikačních a multimediálních staveb včetně zajištění územního rozhodnutí (telefonní přípojky, přeložky a rekonstrukce sítí, výstavba CATV, multimediálních sítí apod.)
 • rovněž zajišťuje zpracování dokumentace pro výstavbu inženýrských sítí
 • zajišťujeme digitální zpracování dokumentace skutečného stavu inženýrských sítí
 • zpracování provádíme na grafických stanicích v SW Microstation a AutoCAD, výstup na barevných plotrech až do formátu A0.
 • projekty pokládky HDPE trubek pro optické, kabelové a jiné sítě
 • zpracování elektropřípojek
 • projektová dokumentace rozvodů CATV včetně vyřízení stavebního povolení
 • projekční práce pro ČEZ (přípojky, přeložky)

autodoprava

Disponujeme vlastním vozovým parkem

 • NA s kontejnerovou nástavbou o nosnosti 13t
 • kontejner s hydraulickou rukou pro nakládku rozměrných nákladů
 • NA s kontejnerovou nástavbou o nosnosti 4,5t
 • vysokozdvižnou pracovní plošinu o dosahu 21m
 • možnost přistavení kontejneru s odvozem a zajištením likvidace odpadu

© INVEST TEL, s.r.o. Klatovy 2023 - Všechna práva vyhrazena.
Informace o nakládání se soubory cookies
realizace Jaroslav Stýblo

Ikony EU