Telekomunikace

Výstavba telekomunikačních sítí

 • montáž, rekonstrukce a demontáž nadzemních kabelových vedení, sloupových tratí
 • montáž a rekonstrukce vnitřních slaboproudých rozvodů
 • montáž a opravy sdělovacích kabelů, měření na kabelech, lokalizace poruch

Výstavba optických sítí

Návrh, projekt, realizace, měření, ...

strukturovaná kabeláž

Návrh, projekt, realizace, měření certifikované, ...

pobočkové ústředny

Naše divize pracuje již od založení firmy v roce 1993. Oblastí našich zájmů se staly zejména okresy Klatovy, Domažlice, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Tachov.

Na základě dlouholetých zkušeností se zabýváme převážně montáží a servisem pobočkových telefonních ústředen firmy Siemens, jejíž jsme autorizovaným partnerem.

VoIP pobočkové ústředny

virtuální pobočkové ústředny

Činnost je zajišťována používáním výrobků, technologií a spoluprací se zástupci předních světových firem jako je SIEMENS, Alcatel, Lucent Technologies...

Bezdrátové obecní rozhlasy

návrh, projekt, realizace, servis, ...

ezs + eps

Naše firma má mnohaleté zkušenosti s instalací a údržbou systémů zabezpečovacích či protipožárních. Dokládá to bezesporu i dlouhá referenční listina, která se neustále rozrůstá o další významné akce.

 • elektronické zabezpečovací systémy (EZS)
 • elektrické požární systémy (EPS)
 • možnost napojení EZS a EPS na pult centrální ochrany (PCO)
 • kamerové systémy CCTV
 • přístupové systémy
 • automatizovaný systém pro evidenci a vyhodnocování docházky
 • systémy evidence vstupů
 • systémy elektronického zabezpečení objektů
 • monitorovací systémy
 • komunikační systémy
 • systémy kontroly vjezdů
 • systémy kontroly pohybu zboží
 • při těchto činnostech využíváme technologie elektronických snímačů

kamerové systémy

V nabídce naší společnosti je projekce a montáž kamerových systémů pro monitorování a zabezpečení objektů od malých systémů přes rozsáhlé systémy až po komplexní systém budov pro zajištění všech bezpečnostních kategorií. Nabízíme výhradně zařízení s atestem a s příslušnou homologací. Součástí dodávky může být napojení na pult centrální ochrany, nebo Policie ČR. Samozřejmostí je i nabídka naší společnosti na poskytování pozáručního servisu.

Systémy kontroly vstupu mohou být instalovány samostatně či jako doplněk elektronického zabezpečovacího systému (EZS). Základními funkcemi těchto systémů je automatické otevírání dveří a kontrola oprávnění ke vstupu pro konkrétní osoby na základě jejich identifikace magnetickou či bezkontaktní kartou a dále sledování stavu těchto vstupů. Tyto systémy mohou zároveň sloužit pro kontrolu evidence docházky jednotlivých zaměstnanců, případně ke sledování dalších důležitých informačních toků (nástupišť, výdeje jídel, obsluhy kopírovacích zařízení, využívání podnikových parkovacích ploch apod.).

informační a ozvučovací systémy

Nabízíme dodání a instalaci informačních a rozhlasových zařízení pro potřeby vnitřních i venkovních prostor jako jsou nádražní budovy, prostory nástupišť, dále nabízíme ozvučovací systémy pro hotely, jednací sály včetně automatických upozorňovacích a poplachových hlášení, školy, sportovní areály, obce i v kombinaci s požárním rozhlasem. Zajistíme rekonstrukci těchto zařízení včetně rozvodů.

systémy kontroly vjezdu a vstupu

Tyto systémy mohou být instalovány samostatně či jako doplněk EZS. Základními funkcemi těchto systémů je automatické otevírání dveří a kontrola oprávnění ke vstupu pro konkrétní osoby na základě jejich identifikace magnetickou či bezkontaktní kartou a dále sledování stavu těchto vstupů. Tyto systémy mohou zároveň sloužit pro kontrolu evidence docházky jednotlivých zaměstnanců, případně ke sledování dalších důležitých informačních toků (nástupišť, výdeje jídel, obsluhy kopírovacích zařízení, využívání podnikových parkovacích ploch a podobně).

© INVEST TEL, s.r.o. Klatovy 2024 - Všechna práva vyhrazena.
Informace o nakládání se soubory cookies
realizace Jaroslav Stýblo

Ikony EU